Produktfakta - Ryggskydd

Bra att veta om Jacsons ryggskydd!

Jacsons ryggskydd är CE-märkt enligt europeisk standard, NF EN 1621-203.2014, Nivå 2.

Ryggskydd rekommenderas vid motionsridning och bör endast användas i lågrisksituationer. Ryggskyddet fungerar stötdämpande vid fall och ger ett visst skydd för området kring ryggraden.

Ryggskyddet ska sitta nära kroppen över lätta kläder. Ytterligare plagg, t ex en jacka, bör sitta över ryggskyddet.